1 metr - "na gazetę"

Jak zgłosić poprawnie i wyegzekwować wyciągnięcie konsekwencji w przypadku wyprzedania "na gazetę" ?

Rozwiązaniem jest analiza fotogrametryczna stop klatki z rejestratora

Fotogrametria to technika znana w procedurach kryminalnych i naukowych. Bazuje na odniesieniu długości odcinka na fotografii do długości wzorca, czyli elementu o znanych wymiarach. Taką analizę można wykonać w programie paint, gimp itp. Zaraz po zdarzeniu należy zmierzyć elementy w okolicy lub sfotografować ze wzorcem długości np. kartką A4 (ma precyzyjnie zdefiniowane wymiary). Niektóre elementy infrastruktury mają konkretne wymiary np. krawężniki, płyty chodnikowe, pasy na jezdni , jeśli zna się ich szerokości nie ma potrzeby posiadania wzorca. Taka analiza jest obarczona pewnym błędem i trzeba mieć go na uwadzę. Moje analizy mieszczą się w błędzie +/- 10 cm, przy czym trzeba pamiętać, że wykonuję swoje pomiary "od koła", a z samochodów wystają też lusterka, które mają długość właśnie ok 10 cm minimum. Nie mniej taka analiza jest lekko niedokładna. Nie mniej stanowi ważny dowód na odległość wyprzedzania, z którym polemizować może jedynie osoba biegła powołana do sprawy! Co oznacza, że policja przyjmie ten dowód bez zastanawiania się.

Do tej analizy potrzbne są

  • zdjęcie z chwili wyprzedzania z widocznym przynajmniej jednym kołem pojazdu
  • widoczny na zdjęciu obiekt o znanej szerokości w tej samej płaszczyźnie głębi
  • ze zdjęcia musi wynikać kierunek ruchu i położenie środka roweru
Przykładowe zdjęcie Przykładowe zdjęcie 2

Napisz do nas !